Vui Lòng Chọn 1 Trong các sv Nạp Thẻ Sau

- Vui Lòng Chọn 1 Trong các sv Nạp Thẻ Sau

- 1 Số loại thẻ đang bị nhà mạng tạm ngưng (chưa có thông tin về thời điểm nhà mạng mở lại).

- Nạp thẻ cào Sẽ được 10% . Ví dụ 100k VND = 110k VNĐ trong tài khoản .

- Chuyển Khoản sẽ được 60% . Ví dụ 100k Được 160k CHUYỂN TIỀN TỰ ĐỘNG

Danh Sách Máy Chủ Nạp Thẻ Danh Sách Thẻ hoạt động Tình trạng

Viettel Ổn Định 24/24

Viettel - Gate Không ổn định